Three Graces "Thalia" "Aglaia" and "Euphrosyne"

Heinz 
Mack (Macht) (
German, 
1931)
Three Graces "Thalia" "Aglaia" and "Euphrosyne", 1965
Stainless steel

©2021 Lynden Sculpture Garden